Alocatia pentru Sustinerea Familiei - ASF

Alocatia pentru Sustinerea Familiei este o forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani

Beneficiari

Familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora (alocatie complementara)
Familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia (alocatia monoparentala)

Cuantum

Cuantumul lunar al alocatiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR
Valoarea ISR este stabilita prin lege la 598 LEI

Familia formata din sot, sotie si copii care locuiesc impreuna
(alocatia complementara)
Venit net mediu lunar
pe membru de familie intre :
0 lei   si   239 lei (0.4 ISR) 239 lei (0.4 ISR)   si   634 lei (1.06 ISR)
Coeficient Cuantum Coeficient Cuantum
familia cu 1 copil 0.164 x ISR 99 lei 0.150 x ISR 90 lei
familia cu 2 copii 0.328 x ISR 197 lei 0.300 x ISR 180 lei
familia cu 3 copii 0.492 x ISR 295 lei 0.450 x ISR 270 lei
familia cu 4 copii si mai multi 0.656 x ISR 393 lei 0.600 x ISR 359 lei

Familia formata din persoana singura si copii aflati in ingrijirea acesteia
(alocatia monoparentala)
Venit net mediu lunar
pe membru de familie intre :
0 lei   si   239 lei (0.4 ISR) 239 lei (0.4 ISR)   si   634 lei (1.06 ISR)
Coeficient Cuantum Coeficient Cuantum
familia cu 1 copil 0.214 x ISR 128 lei 0.204 x ISR 122 lei
familia cu 2 copii 0.428 x ISR 256 lei 0.408 x ISR 244 lei
familia cu 3 copii 0.642 x ISR 384 lei 0.612 x ISR 366 lei
familia cu 4 copii si mai multi 0.856 x ISR 512 lei 0.816 x ISR 488 lei

Conditii de acordare

Alocatia se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere. Actele se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia
Pentru solutionarea cererii privind acordarea alocatiei de sustinere, se va afectua ancheta sociala la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta familiei.
Stabilirea dreptului la alocatie si a cuantumului acesteia se face prin dispozitia scrisa a primarului, iar dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.
In vederea respectarii conditiilor de acordare a alocatiei se efectueaza anchete sociale la un interval de 12 luni sau ori de cate ori este nevoie.

Obligatiile beneficiarilor

Titularul alocatiei este obligat sa depuna periodic dupa stabilirea dreptului la alocatie o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia

Parteneri

Avantaje

Operatiunile de instalare, configurare, instruire utilizatori, service si asistenta tehnica se pot efectua de la distanta, prin Internet. Datorita acestui fapt programul este accesibil oricarei primarii, indiferent de localizarea geografica, de bugetul acesteia sau de unitatea teritoriala administrata (comuna, oras, municipiu etc).

Ajutorul Social

Ajutorul social sub forma venitului minim garantat este reglementat prin Legea 416/2001 modificata si completata prin Legea 276/2010.

Detalii

Alocatia de Sustinere

Alocatia pentru sustinerea familiei este destinata familiilor care au in crestere copii cu varsta pana la 18 ani si este reglementata prin Legea 277/2010

Detalii

Ajutorul pentru incalzire

Ajutorul pentru incalzire cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, cu energie electrica sau gaze naturale este reglementat de Legea 226/2021.

Detalii

Copyright @ Design by ProiecteSoft.Net