Autentificare clienti

Judetul
Localitatea   
 
Nu aveti cont ? Solicita un cont demo

Daca considerati ca programul software corespunde necesitatilor existente la serviciul de asistenta sociala din cadrul primariei dvs va putem pune la dispozitie GRATUIT o versiune demonstrativa


Parteneri

 
 

Instalare / Utilizare

A. Pe un server extern de pe Internet - www.asistentasociala.info - In acest caz pentru a utiliza programul este suficienta conexiunea la Internet a primariei dvs.

B. Pe un calculator din primaria dvs - In aceasta situatie calculatoarele din aparatul de specialitate vor utiliza programul in reteaua interna a primariei dvs (programul permite lucrul in retea putand fi folosit de mai multi utilizatori simultan)

 
 

Avantaje

Operatiunile de instalare, configurare, instruire utilizatori, service si asistenta tehnica se pot efectua de la distanta, prin Internet. Datorita acestui fapt programul este accesibil oricarei primarii, indiferent de localizarea geografica, de bugetul acesteia sau de unitatea teritoriala administrata (comuna, oras, municipiu etc).

 
 

Alocatia pentru sustinerea familiei

Forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani

Beneficiari

Familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora (alocatie complementara)
Familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia (alocatia monoparentala)

Cuantum

Cuantumul lunar al alocatiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR
Valoarea ISR este stabilita prin lege la 500 LEI

Familia formata din sot, sotie si copii care locuiesc impreuna
(alocatia complementara)
Venit net mediu lunar
pe membru de familie intre :
0 lei   si   200 lei 201 lei   si   530 lei
Coeficient Cuantum Coeficient Cuantum
familia cu 1 copil 0.164 x ISR 82 lei 0.150 x ISR 75 lei
familia cu 2 copii 0.328 x ISR 164 lei 0.300 x ISR 150 lei
familia cu 3 copii 0.429 x ISR 246 lei 0.450 x ISR 225 lei
familia cu 4 copii si mai multi 0.656 x ISR 328 lei 0.600 x ISR 300 lei

Familia formata din persoana singura si copii aflati in ingrijirea acesteia
(alocatia monoparentala)
Venit net mediu lunar
pe membru de familie intre :
0 lei   si   200 lei 201 lei   si   530 lei
Coeficient Cuantum Coeficient Cuantum
familia cu 1 copil 0.214 x ISR 107 lei 0.204 x ISR 102 lei
familia cu 2 copii 0.428 x ISR 214 lei 0.408 x ISR 204 lei
familia cu 3 copii 0.642 x ISR 321 lei 0.612 x ISR 306 lei
familia cu 4 copii si mai multi 0.856 x ISR 428 lei 0.816 x ISR 408 lei

Conditii de acordare

Alocatia se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere. Actele se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia
Pentru solutionarea cererii privind acordarea alocatiei de sustinere, se va afectua ancheta sociala la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta familiei.
Stabilirea dreptului la alocatie si a cuantumului acesteia se face prin dispozitia scrisa a primarului, iar dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.
In vederea respectarii conditiilor de acordare a alocatiei se efectueaza anchete sociale la un interval de 12 luni sau ori de cate ori este nevoie.

Obligatiile beneficiarilor

Titularul alocatiei este obligat sa depuna periodic dupa stabilirea dreptului la alocatie o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia

 

Ajutorul social

Ajutorul social sub forma venitului minim garantat este reglementat prin Legea 416/2001 modificata si completata prin Legea 276/2010.

Detalii

Alocatia de sustinere

Alocatia pentru sustinerea familiei este destinata familiilor care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani si este reglementata prin Legea 277/2010.

Detalii

Ajutor pentru incalzire

Ajutorul pentru incalzire cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri sau cu gaze naturale este reglementat de OUG 70/2011 si HG 920/2011.

Detalii