Ajutorul pentru Incalzirea Locuintei - AIL

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili solizi sau lichizi

Venit net mediu lunar pe membru de familie Cuantum lunar
Pana la 200 lei 320 lei
Intre 200,1 lei si 320 lei 288 lei
Intre 320,1 lei si 440 lei 256 lei
Intre 440,1 lei si 560 lei 224 lei
Intre 560,1 lei si 680 lei 192 lei
Intre 680,1 lei si 920 lei 160 lei
Intre 920,1 lei si 1040 lei 128 lei
Intre 1040,1 lei si 1160 lei 96 lei
Intre 1160,1 lei si 1280 lei 64 lei
Intre 1280,1 lei si 1386 lei 32 lei
Intre 1386,1 lei si 2053 lei *
* prag valabil doar pentru persoanele singure
32 lei

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

Venit net mediu lunar pe membru de familie Cuantum lunar
Pana la 200 lei 250 lei
Intre 200,1 lei si 320 lei 225 lei
Intre 320,1 lei si 440 lei 200 lei
Intre 440,1 lei si 560 lei 175 lei
Intre 560,1 lei si 680 lei 150 lei
Intre 680,1 lei si 920 lei 125 lei
Intre 920,1 lei si 1040 lei 100 lei
Intre 1040,1 lei si 1160 lei 75 lei
Intre 1160,1 lei si 1280 lei 50 lei
Intre 1280,1 lei si 1386 lei 25 lei
Intre 1386,1 lei si 2053 lei *
* prag valabil doar pentru persoanele singure
25 lei

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica

Venit net mediu lunar pe membru de familie Cuantum lunar
Pana la 200 lei 500 lei
Intre 200,1 lei si 320 lei 450 lei
Intre 320,1 lei si 440 lei 400 lei
Intre 440,1 lei si 560 lei 350 lei
Intre 560,1 lei si 680 lei 300 lei
Intre 680,1 lei si 920 lei 250 lei
Intre 920,1 lei si 1040 lei 200 lei
Intre 1040,1 lei si 1160 lei 150 lei
Intre 1160,1 lei si 1280 lei 100 lei
Intre 1280,1 lei si 1386 lei 50 lei
Intre 1386,1 lei si 2053 lei *
* prag valabil doar pentru persoanele singure
50 lei

Conditii de acordare

Ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanele singure se acorda pe baza cererii si declaratiei pe propria raspundere, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si contractul locuintei.
Familiile si persoanele singure depun individual cererile si declaratiile pe propria raspundere la primaria localitatii in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an. Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii si se realizeaza prin dispozitie a primarului, o singura data, pentru tot sezonul rece 1 noiembrie - 31 martie, cu exceptia cazurilor in care intervin modificari in ceea ce priveste componenta familiei sau veniturile realizate, cand se emite o noua dispozitie.Parteneri

Avantaje

Operatiunile de instalare, configurare, instruire utilizatori, service si asistenta tehnica se pot efectua de la distanta, prin Internet. Datorita acestui fapt programul este accesibil oricarei primarii, indiferent de localizarea geografica, de bugetul acesteia sau de unitatea teritoriala administrata (comuna, oras, municipiu etc).

Ajutorul Social

Ajutorul social sub forma venitului minim garantat este reglementat prin Legea 416/2001 modificata si completata prin Legea 276/2010.

Detalii

Alocatia de Sustinere

Alocatia pentru sustinerea familiei este destinata familiilor care au in crestere copii cu varsta pana la 18 ani si este reglementata prin Legea 277/2010

Detalii

Ajutorul pentru incalzire

Ajutorul pentru incalzire cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, cu energie electrica sau gaze naturale este reglementat de Legea 226/2021.

Detalii