Ajutorul pentru Incalzirea Locuintei - AIL

Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili

Venit net mediu lunar pe membru de familie Cuantum lunar
Pana la 0.310 x ISR =155 lei  0.108 x ISR = 54 lei
Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei 0.096 x ISR = 48 lei
Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei 0.088 x ISR = 44 lei
Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei 0.078 x ISR = 39 lei
Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei 0.068 x ISR = 34 lei
Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei 0.060 x ISR = 30 lei
Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei 0.052 x ISR = 26 lei
Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei 0.040 x ISR = 20 lei
Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei 0.032 x ISR = 16 lei

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

Venit net mediu lunar pe membru de familie Cuantum lunar
Pana la 0.310 x ISR =155 lei  0.524 x ISR = 262 lei
Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei 0.380 x ISR = 190 lei
Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei 0.300 x ISR = 150 lei
Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei 0.240 x ISR = 120 lei
Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei 0.180 x ISR = 90 lei
Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei 0.140 x ISR = 70 lei
Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei 0.090 x ISR = 45 lei
Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei 0.070 x ISR = 35 lei
Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei 0.040 x ISR = 20 lei

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica *
* se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de incalzire precum si celor care din motive tehnice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice 

Venit net mediu lunar pe membru de familie Cuantum lunar
Pana la 0.310 x ISR =155 lei  0.480 x ISR = 240 lei
Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei 0.432 x ISR = 216 lei
Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei 0.384 x ISR = 192 lei
Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei 0.336 x ISR = 168 lei
Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei 0.288 x ISR = 144 lei
Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei 0.240 x ISR = 120 lei
Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei 0.192 x ISR = 96 lei
Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei 0.144 x ISR = 72 lei
Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei 0.096 x ISR = 48 lei

Conditii de acordare

Ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare ale ajutorului social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda pe baza cererii si declaratiei pe propria raspundere, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si contractul locuintei.
Familiile si persoanele singure depun individual cererile si declaratiile pe propria raspundere la primaria localitatii in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an. Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii si se realizeaza prin dispozitie a primarului, o singura data, pentru tot sezonul rece 1 noiembrie - 31 martie, cu exceptia cazurilor in care intervin modificari in ceea ce priveste componenta familiei sau veniturile realizate, cand se emite o noua dispozitie.

Ajutorul pentru incalzire acordat beneficiarilor legii 416/2001

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0.116 x ISR = 58 lei / lunar

Pana la data de 15 septembrie a fiecarui an, primaria are obligatia sa intocmeasca lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentatiei depuse la stabilirea ajutorului social. Pe baza acestei liste primaria emite dispozitiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si le transmite titularilor de ajutor social pana la data de 30 septembrie a fiecarui an. Dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei se stabileste o singura data pentru toata perioada sezonului rece iar plata ajutorului pentru incalzirea locuintei se efectueaza o singura data, pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, pentru toata perioada sezonului rece. Data platii ajutorului pentru incalzirea locuintei si modalitatea de plata a acestuia se stabilesc de catre primar prin dispozitie care se aduce la cunostinta titularilor. 

Avantaje

Operatiunile de instalare, configurare, instruire utilizatori, service si asistenta tehnica se pot efectua de la distanta, prin Internet. Datorita acestui fapt programul este accesibil oricarei primarii, indiferent de localizarea geografica, de bugetul acesteia sau de unitatea teritoriala administrata (comuna, oras, municipiu etc).

Parteneri

Ajutorul Social

Ajutorul social sub forma venitului minim garantat este reglementat prin Legea 416/2001 modificata si completata prin Legea 276/2010.

Detalii

Alocatia de Sustinere

Alocatia pentru sustinerea familiei este destinata familiilor care au in crestere copii cu varsta pana la 18 ani si este reglementata prin Legea 277/2010

Detalii

Ajutorul pentru incalzire

Ajutorul pentru incalzire cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, cu energie electrica sau gaze naturale este reglementat de HG 920/2011.

Detalii