Venitul Minim Garantat - VMG

Ajutorul social se acorda familiilor si persoanelor singure, cetateni romani sau straini, precum si persoanelor fara locuinta aflate in situatie de nevoie, care traiesc în adaposturi improvizate.

Beneficiari

Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin ordonanta de urgenta. Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 598 LEI
Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:
Persoana singura = 0.283 x ISR = 170 lei 
Familia formata din 2 persoane = 0.510 x ISR = 305 lei 
Familia formata din 3 persoane = 0.714 x ISR = 427 lei
Familia formata din 4 persoane = 0.884 x ISR = 529 lei
Familia formata din 5 persoane = 1.054 x ISR = 631 lei
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu
0.073 x ISR.
Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile mentionate mai sus si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. 

Conditii de acordare

Cererea si declaratia pe propria raspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul
Pentru solutionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta sociala la domiciliul sau, dupa caz la resedinta solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fara locuinta.
Acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitia scrisa a primarului, iar dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii. In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectueaza anchete sociale la un interval de 3 luni sau ori de cate ori este nevoie.

Obligatiile beneficiarilor de ajutor social

Titularul ajutorului social este obligat sa depuna, din 3 in 3 luni, la primaria localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, insotita de o adeverinta eliberata de autoritatea competenta cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
De asemenea, persoanele apte de munca care solicita ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, au urmatoarele obligatii:
- sa dovedeasca, cu adeverinta eliberata de ATOFM, ca sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca.
- sa presteze lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local.
Parteneri

Avantaje

Operatiunile de instalare, configurare, instruire utilizatori, service si asistenta tehnica se pot efectua de la distanta, prin Internet. Datorita acestui fapt programul este accesibil oricarei primarii, indiferent de localizarea geografica, de bugetul acesteia sau de unitatea teritoriala administrata (comuna, oras, municipiu etc).

Ajutorul Social

Ajutorul social sub forma venitului minim garantat este reglementat prin Legea 416/2001 modificata si completata prin Legea 276/2010.

Detalii

Alocatia de Sustinere

Alocatia pentru sustinerea familiei este destinata familiilor care au in crestere copii cu varsta pana la 18 ani si este reglementata prin Legea 277/2010

Detalii

Ajutorul pentru incalzire

Ajutorul pentru incalzire cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, cu energie electrica sau gaze naturale este reglementat de Legea 226/2021.

Detalii

Copyright @ Design by ProiecteSoft.Net